Velkommen til "Ikke en taper" - sidene! Welcome to the "Not a looser" sites!

Om tjenesten - About this service

Hovedsiden - main page
Om tjenesten - About this service
Historiene - The histories
Send inn DIN historie - Submit YOUR history!
LINKER
Kontakt - Contact
Ny side

Dette er ikke en side OM folk med problemer, dette er deres egen side der folk med problemer i livet SELV forteller SIN historie!

problem.jpg

Noen tanker bak tjenesten:
 
  • Mange sliter i dagens konkuransesamfunn. Mange føler de faller utenfor, og at folk snakker om dem over deres eget hode - uten at den enkelte det gjelder selv får slippe til.
  • Hvordan skal man klare å reise seg når man opplever at det er så utrolig mange som vet bedre enn en selv hvordan man har det og hva som er årsaken til at man er der man er?
  • Hvordan skal man klare å reise seg når man opplever at folk har forutintatte holdninger?
  • Hvordan skal man klare å fortelle SIN versjon av historien - og bli trodd?
 
Dette er noen av tankene som gjorde at "Ikke en taper" - tjenesten ble en realitet...

Redaktøren av disse sidene har selv en livshistorie full av familiære stridigheter og følelser av svik og sorg etter at faren døde under oppveksten. De eneste som i realiteten så ham var diverse folk som selv har slitt - og kristne forsamlinger (som ble den egentlige familien - all ære til disse fmiljøene og enkeltpersoner!). Redaktørens egen side vil bli lagt ut etter hvert, på egen side.

Denne tjenesten er en frivillig veldedig tjeneste levert av MinneButikken.
Redaktøren kan kontaktes via epost til 
Post@MinneButikken.no
 
This service is a voluntarily charity service delivered by MinneButikken.
The webmaster (editor) can be contacted by email to Post@MinneButikken.no