Velkommen til "Ikke en taper" - sidene! Welcome to the "Not a looser" sites!

Send inn DIN historie - Submit YOUR history!
Hovedsiden - main page
Om tjenesten - About this service
Historiene - The histories
Send inn DIN historie - Submit YOUR history!
LINKER
Kontakt - Contact
Ny side

Send inn DIN historie   -   Submit YOUR history!
 
Send DIN historie via epost til Post@MinneButikken.no ETTER å ha lest gjennom følgende:
 
Bare ved å skrive ned sin egen historie vil man automatisk bearbeide ting man egentlig vil "glemme" (noe man uansett skjeldent gjør hvis det er av traumatisk art). Når man BEARBEIDER ting man har opplevd, vil man merke at det blir lettere å forholde seg til det som har skjedd. Det kan være en vanskelig prosess, men er man motivert til det vil man uansett komme sterkere ut av en slik prosess...
 
Skriver du ned din egen historie og sender den inn til disse tjenestene, så kan du enkelt vise til disse nettsidene hvis du ønsker fortelle andre om hva DU har opplevd - uten å bli avbrutt eller uten å føle at du blir møtt med avvisende eller andre frastøtende holdninger! Så sliter du med forholdet til sjefen eller andre på jobben, familien, naboene eller andre, så er det bare å vise til din egen historie på disse sidene! Dessverre opplever mange som har slitt med traumatiske ting tilleggsbyrder ved at det de har opplevd har gjort at de sliter med relasjoner også til folk som ikke har noe med dette traumatiske å gjøre... Kona... Sjefen... Naboen...
 
Ved å skrive ned og sende inn DIN historie vil du også være med på å gjøre hverdagen lettere for andre som opplever eller har opplevd tilsvarende ting - man er ikke alene lenger! Ta gjerne med det som eventuelt hjalp DEG ut av en krise, da kan du også være med på å gi positive innspill til andre "slitere" som ikke orker mer og trenger en forandring i livet! Noen opplever f.eks. en veldig styrke i at de kommer inn i et kristent fellesskap eller andre POSITIVE miljøer som bryr seg om dem, dyrking av hobbyer / interesser, behandlingsmetoder / steder etc.
 
Enkelte har opplevd såpass traumatiske ting at når man skal i gang med å skrive ned / bearbeide sin livshistorie (evt. om det som er traumatisk) at de bør gjøre dette i samarbeid med et hjelpeapparat (psykolog, psykiater, ruskonsulent etc) i fall det skulle bli FOR tøfft å rote i det gamle. Derfor er det lurt, om du kjenner du er i en slik situasjon, at du oppsøker hjelpeapparatet før du starter på denne prosessen!
 
Når du sender inn din historie vil du først bli satt i epost-kommunikasjon med redaktøren. Historien vil av personvern-årsaker IKKE bli publisert på nettsidene før det har vært en viss kommunikasjon mellom deg som person og redaktøren - derfor er det viktig at du benytter en epost-adresse der du kan kontaktes ELLER oppgir andre gyldige kontaktopplysninger (telefonnummer, navn/adr. e.l.).
 
Redaktørens og innsenders ansvar og rettigheter:
  1. Ditt fulle navn (identitet) vil IKKE bli røpet på dette nettstedet - med mindre du ber spesifikt om dette (anbefales av personvern-årsaker IKKE da Internett er vanskelig å kontrollere 100%)
  2. Når du sender inn din historie trenger du IKKE tenke gramatikk eller oppsett, det vil bli gått gjennom gramatikalsk av redaktøren og sendt tilbake til deg via epost for godkjennelse. Tenk heller på INNHOLDET! Skrivefeil er IKKE et problem! Men selvsagt, dess bedre du skriver dess letterre blir det for redaktøren...
  3. Hvis din historie inneholder navn på sporbare personer vil disse bli endret til ikke sporbare navn før historien blir publisert (personvern-årsaker) - kan til nød fravikes hvis vedkommende allerede soner dom for dette spesifikke forholdet og er en offentlig kjent / profilert person.
  4. Alt som publiseres anses som nettstedets eiendom i det øyeblikket det publiseres. Hvis det er formålstjenelig kan derfor historiene som publiseres her også bli gjengitt andre steder, dog etter dialog med innsender. Det vil si at hvis det skal gis ut andre publikasjoner i nettstedets regi der den enkelte historie blir brukt så vil innsender bli varslet og gis anledning til å komme med innvendinger innenfor en rimelig tidsramme.
  5. Andre nettsteder og medier kan bruke materiellet på disse sidene, men først etter å ha mottatt godkjennelse fra MinneButikken (som står bak denne tjenesten)...
Send DIN historie via epost til Post@MinneButikken.no!

Denne tjenesten er en frivillig veldedig tjeneste levert av MinneButikken.
Redaktøren kan kontaktes via epost til 
Post@MinneButikken.no
 
This service is a voluntarily charity service delivered by MinneButikken.
The webmaster (editor) can be contacted by email to Post@MinneButikken.no